Základní škola Voděrady

Základní škola Voděrady
Voděrady 76
679 01 Skalice nad Svitavou

IČ: 75023059 e-mail:voderady2post.cz
tel. č: +420 516 472 384

GDPR

pověřenec Ing.Petr Nepustil
e-mail:
poverenecgdprtrio.cz
tel. č: +420 548 220 151

Aktuality

Fotogalerie

Ostatní

Odběr příspěvků

Fotogalerie

Uzavření školy od 14.10.2020

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se pro žáky do odvolání uzavírá také naše škola.

O změnách Vás budeme včas informovat.

Toto mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

OD 14.10.2020 JE ŠKOLA UZAVŘENA A PŘECHÁZÍ NA DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.

Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol

https://cermat.cz/aktuality/85-aktuality/247-informace-msmt-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-k-uzavreni-skol

INFORMACE PRO RODIČE:

https://www.mpsv.cz/-/jak-na-osetrovne-z-duvodu-uzavreni-skol-od-14-10-2020

Opatření školy

Vážení,

na základě nařízení mimořádných opatření od 5.10.2020 přistupuje naše škola v rámci svého provozu k těmto opatřením:

  • Od 5.10.2020 platí v Základní škole Voděrady zákaz pohybu cizích osob, bez předchozího dojednání schůzky s vedením školy.

 

  • Do budovy školy budou vcházet žáci bez doprovodu rodičů či jiných osob.

 

  • Jen z velmi závažných důvodů vstoupí rodiče či jiné osoby do budovy bez předchozího dojednání schůzky, a to v roušce a použijí dezinfekci u dveří při vstupu.

 

  • Žáci se ihned po přezutí a odložení svršků v šatně odeberou do třídy. Nebudou se zdržovat v prostorách šatny, ani na chodbách školy.

 

  • Bez roušky nebudou žáci do budovy školy vpuštěni.

 

  • Rodiče žádáme o pravidelné vyhodnocení zdravotního stavu svého dítěte před odchodem do školy.

 

  • Se školou, např. při předávání či vyzvednutí žáka, komunikujte prostřednictvím videotelefonu u dveří.

 

Velmi děkuji za pochopení a spolupráci.

Ve Voděradech 5.10.2020                                           

                                                                                     Mgr. Blanka Bendová, ředitelka

http://www.skolavoderady.cz/narizeni-c-3-2020_khs-jihomoravsky-kraj/

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Metodick%C3%BD-postup_OSPDL_MZ_Covid-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch.pdf

Usnesení Vlády ČR https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABTXK4WF6

LETNÍ SLAVNOST 29. 6. 2020 OD 10:00 HODIN

Naše Základní škola Voděrady se bude v tento den loučit s našimi žáky 5. ročníku a bude pasovat slavnostně prvňáčky do řad čtenářů.

Také se velmi těší, že může přivítat nové žáky do našich řad.

Přijďte si to krásné dopoledne užít s námi. 

Pozvánka na PASOVÁNÍ2020