Základní škola Voděrady

Zápis do 1. třídy

plakát zápis do 1tř. 2021

 

Zápis do 1. ročníku základní školy  pro školní rok 2021 – 2022

Datum a čas konání:                    14. 4. 2020,  14.00  –  17.00  hod.

Místo:            Základní škola Voděrady, příspěvková organizace

Sebou k zápisu si vezměte:

  • rodný list dítěte;
  • občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o svěření dítěte do péče

(u pěstounů apod.), cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu,

  • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno.

Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

Dostaví se:

  • Zákonní zástupci s dětmi, které k 31.8.2021 dovrší 6.r.věku., tj. děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015
  • Zákonní zástupci s dětmi, které měly odklad.  

V případě, že se v termínu zápisu nemohou dostavit, učiní tak po domluvě s vedením školy nejpozději do 30. dubna 2021.

 Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Přednostně budou přijati žáci, s místem trvalého bydliště Voděrady. Kritéria přijetí jsou zveřejněna na webových stránkách školy, tak i zápisový lístek, žádost k přijetí nebo odkladu povinné školní docházky. V případě potřeby si je po předchozí domluvě můžete vyzvednout ve škole.

V případě zájmu o zápis dítěte do naší školy nás kontaktujte e-mailem, nebo dopisem či vzkazem. Zanechte nám, prosím, na sebe kontaktní údaje – především telefon. Zavoláme Vám zpět a dohodneme se na časovém harmonogramu zápisu a dalších podrobnostech aktuálně vzhledem k situaci a platným nařízením. Podle aktuální situace týkající se mimořádných opatření a možností shromažďování se bude následně odvíjet zápis žáků.

Informaci o zájmu s kontaktními údaji, prosím, zasílejte nebo odevzdejte nejpozději do 12. 4. 2021.

Pevně doufáme, že by mohl proběhnout zápis za účasti budoucích žáčků, který se skládá jak z části formální, tak i motivační. V opačném případě Vás budeme včas informovat o postupu školy při zápisu dle platných nařízení.

V případě, že se osobně účastnit zápisu s dítětem nechcete, podepsané žádosti zasílejte v termínu od 1. 4. – 30. 4. 2021 datovou schránkou, elektronicky – elektronicky podepsané, poštou nebo vložíte do schránky na budově školy. Musí však také obsahovat kopii rodného listu dítěte a vyplněný zápisový lístek.

Kontaktní údaje školy:

Základní škola Voděrady, příspěvková organizace

Voděrady 76, 679 01 Skalice nad Svitavou

E-mail: voderady2@post.cz

ID datové schránky: kgsmt8y

Tel: 516 472 384

Děkuji Vám za spolupráci a těšíme se na Vás v naší škole.

  

 Ve Voděradech                                                               Mgr. Blanka Bendová

     3.3.2021                                                                            ředitelka školy

 

kritéria pro přijetí do 1.R 

zadost-o-prijeti-k-zakladnimu-vzdelavani

zapisovy-list

prohlaseni-zakonneho-zastupce

zadost-o-odklad-skolni-dochazky-2021

Informace k provozu školy od 27.února do 21.března 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č.200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje i osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy.

Od 1.3. do 21.3. 2021 jsou plošně uzavřeny základní a mateřské školy.

Přecházíme opět na distanční výuku.

Bližší informace jsou rodičům zaslány na jejich e-maily.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 final

Odkaz pro zákonné zástupce-  žádost o ošetřovné Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část (cssz.cz)

Školní docházka od 4.ledna 2021

 

Vláda na svém jednání 23. prosince 2020 rozhodla o zpřísnění opatření souvisejících s přechodem na stupeň 5 systému hodnocení PES, s čímž souvisí také fungování škol a školských zařízení, které rovněž přechází do stupně 5.

I přesto však naši žáci 4.ledna 2021 všichni, bez rozdílu ročníku, nastoupí do školy, kde bude probíhat prezenční výuka za zvýšených hygienických opatření, která byla zavedena již v listopadu. 

Provoz školní družiny a školní jídelny je nezměněn.

Děti, těšíme se na vás 🙂 pracovníci ZŠ Voděrady 

 

Více o opatření PES pro oblast školství se můžete dovědět zde:  tabulka-15.pdf (edu.cz)

Získali jsme certifikát

Naše škola se i v letošním školním roce účastnila soutěže v rámci akce Domestos pro školy.

Odměnou za splněné úkoly pro žáky i pedagogy je získaný certifikát, který nám přišel i s tímto komentářem:

 

Lov na vaší škole byl veleúspěšný! Gratulujeme a posíláme zasloužený certifikát

Tohle byla bez legrace čistá práce. Pan generál Lovců bakterií by vám rád poděkoval před nastoupenou jednotkou, jak jste krásně dotáhli do konce všechny jeho úkoly. Věříme, že vaši žáci jsou teď vybavení do nadcházejících chladných měsíců nejlépe, jak to jde. Ještě jednou děkujeme za společný lov a přejeme hodně čistých rukou i zdravých dětí. 
certifikat bezpecna skola

Změna organizace vánočních prázdnin 2020

Vláda na svém pondělním zasedání rozhodla o následujících změnách týkajících se základního školství:

Žáci budou do konce tohoto týdne docházet do škol za stávajících režimových opatření.

Pro základní školy platí, že žáci půjdou do školy v tomto kalendářním roce naposledy v pátek 18.12.2020. 

Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 budou pro tyto typy škol vyhlášeny jako dny boje proti covidu.

Rodiče budou po oba dny moci čerpat ošetřovné.

:-)

V listopadu už se zase všichni učíme ve škole 🙂

K radosti nás všech, ačkoliv za přísných

hygienických podmínek,

se již učíme v naší škole prezenčně.

Provoz školní družiny je bez omezení času poskytování.

Opakujeme učivo, probíráme nové,

kreslíme si a povídáme,

vyrábíme i plníme různé úkoly.

A protože máme velmi šikovné prvňáčky,

stali se již majiteli Slabikářů housenky Agátky.

Prvňáčci & slabikáře

 

 

tvoření s domestosem

Výuka v listopadu 2020

V měsíci listopadu budeme nadále pokračovat, do odvolání, v distanční výuce.

Rozpis on-line setkání  dle jednotlivých ročníků obdrželi zákonní  zástupci na své kontaktní e-maily. V případě nejasností se na nás obraťte co nejdříve. Omluvenky žáků zasíláte i nadále e-mailem na adresu školy voderady2@post.cz.

Děkujeme za spolupráci při vzdělávání žáků naší školy všem rodičům, sourozencům a blízkým, protože jsme si dobře vědomy, že bez Vás by to nešlo. Přejeme Vám pevné zdraví a hodně optimismu v této nelehké době. Za všechny pracovnice školy Blanka Bendová