GDPR

Zásady zpracování osobních údajů prohlédnoutpdf_ico

 

Žádost o poskytnutí informace

Základní škola Voděrady, příspěvková organizace je podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem. Jako takové má tedy povinnost poskytovat informace týkající se jeho působnosti. Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. Splňuje-li žádost o informaci všechny náležitosti, je srozumitelná a vztahuje se k působnosti školy, poskytne Základní škola žadateli odpověď do 15 dnů od přijetí podání nebo data upřesnění žádosti.

Žádost o informaci na základě zákona 106/1999 Sb. můžete na Základní školu Voděrady doručit:

  • osobně do školy
  • poštou
  • e-mailem na adresu: voderady2@post.cz
  • prostřednictvím datové schránky: kgsmt8y

Prosíme, uveďte své jméno a příjmení, elektronickou nebo poštovní adresu. Anonymní dotazy nejsou žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a lze je v souladu s §14, odst. 2 tohoto zákona odložit.

Přehled vyřízených žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. bude vyvěšen na webových stránkách.