PODPORUJEME STÁVKU ŠKOL 27. 11. 2023! Podpořte nás! KVŮLI DĚTEM!

INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ JE INVESTICE DO BUDOUCNOSTI!

Záleží nám na našich dětech i na kvalitě jejich vzdělávání.

Šetřit na jejich vzdělávání je extrémně krátkozraké   a velmi se nám to do budoucna vymstí.

CO SE PŘIPRAVUJE – PROTI ČEMU SE STÁVKUJE:

Snížení počtu hodin  (PhMAX)  pro nás znamená nemít dělené hodiny výuky, méně individuálního přístupu, a to vše samozřejmě pak i znamená snížení úvazků pedagogů. Ve třídách má být větší počet žáků. Ovlivní to možnosti zařazování inovativní a badatelské výuky, realizace projektových dnů apod.

Nedostatek financí pro provozní zaměstnance = Nedůstojné finanční podmínky pro školnici-uklízečku, kuchařku a i pro ekonomku. Naše škola potřebuje mít někoho, kdo se nám dobře stará o její vzhled, čistotu, také potřebujeme někoho, kdo dá dětem čerstvou svačinu a postará se o jejich teplý oběd. Když hospodaříme se státními prostředky, musíme se o ně řádně starat   a bez ekonomky, si to nikdo nedokážeme představit. Ministerstvo nyní zvažuje přenesení na zřizovatele, což pravděpodobně bude brzdit rozvoj obce.

Snížení rozpočtu ve školství = Bude méně na zakoupení pomůcek, méně prostředků na podporu vzdělávání pedagogů,  a především to znamená ohrožení malých škol, tedy škol jako je ta naše. 

Snížení počtu asistentů = na školách je až 40% dětí s problémy / speciálně vzdělávací potřeby, ale i psychické potíže, deprese, narušené vztahy/, počet asistentů nebude odpovídat potřebám školy, nebude dostatečně zajištěna jejich podpora a péče o duševní zdraví dětí. Konkrétně by to pro naši školu znamenalo, že již nebude mít asistentku pedagoga, ačkoliv nyní ji v rámci podpůrných opatření máme, a je platným členem pedagogického sboru.

NEBOJUJEME:

  • za zvýšení platů učitelů
  • za ulehčení práce
  • za zbytečné navyšování státního dluhu                      

Podpořte nás v boji za udržení kvality vzdělávání ve školách. Děkujeme!

Podpisový arch je dostupný v budově školy, můžete tak podpořit naši snahu připojením svého podpisu.