O škole

  Škola VoděradyZřizovatelem ZŠ Voděrady je Obecní úřad Voděrady. Základní škola Voděrady je malotřídní škola slučující všechny ročníky 1.stupně (1.-5.ročník). Naše škola nabízí individuální přístup ke každému dítěti, který je umožněn malým počtem žáků. Třída pro žáky se nachází v prvním poschodí budovy školy. V přízemí budovy sídlí Dětská skupina Sluníčko a Bublinky. Základní škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu „Škola pro život“. Budova školy je umístěna ve středu obce, před školou je vybudováno dětské hřiště a vedle školy je park. Jsme škola rodinného typu. Protože máme malý počet žáků, nemáme problémy s patologickými jevy. Učitelský sbor je plně kvalifikovaný. Dětem nabízíme bezplatnou školní družinu. Máme dobrou dopravní obslužnost s okolními obcemi. Obecní úřad dává prvňáčkům příspěvek na školní potřeby. Máme otevřený přístup k rodičům a společně spolupracujeme na mimoškolních kulturních akcích. Vzdělávání a výchovu provozujeme v pohodové atmosféře.

Zaměstnanci školy

Ředitelka školy Mgr. Blanka Bendová

Učitelka, výchovná poradkyně a metodička prevence Mgr. Daniela Zábojová

Asistentka pedagoga Mgr. Hana Tichá

Vychovatelky ve školní družině Mgr. Daniela Zábojová, Mgr. Hana Tichá, Bc. Markéta Švancarová

Školnice a pomocná kuchařka Šárka Měcháčková