Zájmové kroužky

Zájmové kroužky pořádané Střediskem volného času Boskovice na ZŠ Voděrady.

Název kroužku Vyučující
Angličtina Zdena Wattermanová
Keramika Irena Fojtová
Flétna Iveta Španělová

 

V rámci školní družiny bude vést ve čtvrtek Dramatický kroužek Mgr. Alexandra Komárková.