Zájmové kroužky

Zájmové kroužky pořádané Střediskem volného času Boskovice na ZŠ Voděrady jsou zatím v jednání.

V loňském školním roce byly tyto:

Název kroužku Vyučující
Angličtina Zdena Wattermanová
Keramika Irena Fojtová
Flétna Iveta Španělová