Zájmové kroužky

Zájmové kroužky pořádané Střediskem volného času Boskovice na ZŠ Voděrady

Název kroužku Vyučující
Angličtina Zdena Wattermanová
Keramika Irena Fojtová
Flétna Iveta Španělová

 

Zájmové kroužky pořádané Základní školou Voděrady

Název kroužku Vyučující
Kytara Mgr.Petr Najbr
Počítačový kroužek Mgr.Daniela Zábojová
Sportovní kroužek Mgr.Petr Najbr