Plán akcí školy

 • AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

Září

 •  3.září Zahájení školního roku 2018/2019
 • 14.9.20108 Cvičení v přírodě
 • 26.9. Divadlo Paravánek
 • 27.9.2018 Drakiáda

Říjen

 • Zahájení činnosti zájmopvých kroužků
 • Loučení s letním časem
 • Podzimní úklid obecního parku u školy
 • 26.10. Loučení s letním časem a Halloweenská dílnička
 • 28.10.Vystoupení u obecní lípy- pásmo písní a básniček ke 100. výročí založení ČSR

 

Listopad

 • Ekologická výchova
 • 13.11. Hudebně pohybový program Skotačení s Verčou

Prosinec

 • Vánoční tvoření v KD Voděrady,vystoupení žáků,tvoření
 • Rozsvícení vánočního stromku ve středu obce
 • Vánoční besídka s vánoční dílničkou v ZŠ
 • Den otevřených dveří
 • 20.12. návštěva místní knihovny

Leden -Březen

 • Dopravní výchova
 • Kulturní akce

Duben

 • Velikonoční dílna
 • Den Země
 • Zápis do 1.ročníku
 • Plavecký výcvik

Květen

 • Den matek-veřejné vystoupení dětí v KD Voděrady
 • Školní výlet

Červen

 • Den dětí- soutěže
 • Cvičení v přírodě
 • Slavnostní zakončení školního roku