Plán akcí školy

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

 • Za dodržení mimořádných opatření se budeme snažit zrealizovat tyto aktivity a akce.
 • Stále věříme, že se situace bude lepšit. Dle možností se i náš plán akcí tomu pružně přizpůsobí. 

Září

 •  1. září Zahájení školního roku 2021/2022
 • 8.9. T-mobil Olympijský běh
 • Dopravní výchova
 • Drakiáda
 • Sběr papíru

Říjen – Listopad -Prosinec

 • Plavecký výcvik

Říjen

 • Loučení s letním časem
 • Projektový den

Listopad

 • Projektový den

Prosinec

 • Rozsvěcení stromku
 • Vánoční tvoření ve škole
 • Zdobení stromečku, dary zvířátkům v lese
 • Návštěva místní knihovny

Leden – Březen

 • Masopustní rej
 • Den otevřených dveří
 • Dopravní výchova
 • Předškoláci ve škole
 • Kulturní akce
 • Školní „superstár“ 😊 aneb karaoke nás baví
 • Projektový den
 • Noc s Andersenem

 

Duben

 • Velikonoční dílna
 • Den Země
 • Zápis do 1.ročníku

Květen

 • Den matek – veřejné vystoupení dětí v KD Voděrady
 • Projektový den
 • Cvičení v přírodě

Červen

 • Školní výlet
 • Projektový den mimo školu
 • Den páťáků – Lysice
 • Den dětí- soutěže
 • Slavnostní pasování čtenářů
 • Rozloučení s páťáky
 • Slavnostní zakončení školního roku