Plán akcí školy

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Září

 •  4. září Zahájení školního roku 2023/2024
 • Beseda s knihovnicí
 • Projektový den mimo školu – inovativní výuka
 • Drakiáda
 • Sázení stromků

Říjen

 • Loučení s letním časem
 • Projektový den – inovativní výuka
 • Dopravní výchova

Listopad

 • Inovativní výuka – roboti nás baví
 • Projektový den mimo školu – inovativní výuka

Prosinec

 • Rozsvěcení stromku
 • Vánoční tvoření ve škole společně s dnem otevřených dveří
 • Projektový den mimo školu – inovativní výuka
 • Zdobení stromečku, dary zvířátkům v lese
 • Návštěva místní knihovny

Leden 

 • Program primární prevence 
 • Projektový den  – inovativní výuka

Únor

 • Masopustní tradice
 • Předškoláci ve škole
 • Recitační soutěž školy
 • Školní „superstar“ 😊 aneb karaoke nás baví

Březen

 • Předškoláci ve škole
 • Projektový den mimo školu – inovativní výuka
 • Noc s Andersenem
 • Velikonoční dílna

Duben

 • Dopravní výchova
 • Inovativní výuka – projektový den mimo školu
 • Den Země
 • Zápis do 1.ročníku

Květen

 • Den matek – veřejné vystoupení dětí v KD Voděrady
 • Projektový den 
 • Projektový den  – inovativní výuka
 • Cvičení v přírodě

Červen

 • Školní výlet
 • Sportovní den
 • Projektový den mimo školu – inovativní výuka
 • Den páťáků – Lysice
 • Den dětí- soutěže
 • Slavnostní pasování čtenářů a rozloučení s páťáky
 • Slavnostní zakončení školního roku – Letní slavnost