Základní škola Voděrady
Voděrady 76
679 01 Skalice nad Svitavou

IČ: 75023059 e-mail:voderady2post.cz
tel. č: +420 516 472 384
GDPR
pověřenec Ing.Petr Nepustil
e-mail:
poverenecgdprtrio.cz
tel. č: +420 548 220 151
Aktuality
Fotogalerie
Ostatní
Odběr příspěvků
Fotogalerie

Plán akcí školy

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Září

 •  1. září Zahájení školního roku 2022/2023
 • Beseda s knihovnicí
 • Projektový den mimo školu
 • Dopravní výchova
 • Drakiáda
 • Sběr papíru

Říjen

 • Loučení s letním časem
 • Enviromentální a polytechnický workshop – pasivní domy
 • Projektový den mimo školu

Listopad

 • Projektový den mimo školu
 • Projektový den

Prosinec

 • Rozsvěcení stromku
 • Vánoční tvoření ve škole společně s dnem otevřených dveří
 • Zdobení stromečku, dary zvířátkům v lese
 • Návštěva místní knihovny

Leden 

 • Program primární prevence – Zdravá mládež

Únor

 • Masopustní tradice
 • Předškoláci ve škole
 • Kulturní akce
 • Školní „superstár“ 😊 aneb karaoke nás baví

Březen

 • Předškoláci ve škole
 • Noc s Andersenem
 • Dopravní výchova

Duben

 • Velikonoční dílna
 • Den Země
 • Zápis do 1.ročníku

Květen

 • Den matek – veřejné vystoupení dětí v KD Voděrady
 • Projektový den
 • Cvičení v přírodě

Červen

 • Školní výlet
 • Den páťáků – Lysice
 • Den dětí- soutěže
 • Slavnostní pasování čtenářů a rozloučení s páťáky
 • Slavnostní zakončení školního roku – Letní slavnost