Organizace školního roku

Složení třídy:

1. ročník 3 žáků  
2. ročník 7 žáci  
3. ročník 3 žáci celkem 17 žáků
4. ročník 1  žák  
5. ročník 3 žáci  

organiz.škol.roku 21 – 22.odt rodice