Organizace školního roku

Složení třídy:

1. ročník 5 žáků  
2. ročník 2 žáci  
3. ročník 3 žáci celkem 19 žáků
4. ročník 6 žáků  
5. ročník 3 žáci  

Organizace školního roku 2023 2024