Organizace školního roku

Složení tříd:

1. ročník 3 žáci  
2. ročník 1 žák  
3. ročník 3 žáci celkem 11 žáků
4. ročník 2  žáci  
5. ročník 2 žáci