Mistrovství ČR školních týmů v šachu – okresní kolo

V úterý 21. prosince se žáci naší školy zúčastnili poprvé okresního kola Mistrovství ČR školních týmů v šachu.

Mám velikou radost jak skvěle to zvládli. Dokladem toho je i jejich krásné 4. místo v první kategorii družstev, tj. žáci 1.-5.ročníku ZŠ. Celý den jsme strávili na Základní škole v Adamově ve společnosti skvělých hráčů i hráček, a již teď se těšíme na odvetu příštím roce. Ale hrát budeme i bez turnaje, vždyť se říká, že šachy jsou královská hra 🙂

 

1678394294672167839429470016783942946191678394294643

 

Fotoalbum: https://photos.app.goo.gl/es2PvuEK9xb8dnVw6

 

Tisková zpráva organizátorů:

Mistrovství ČR školních týmů v šachu – okresní kolo

Mistrovství ČR školních týmů v šachu je postupovou soutěží žáků základních a středních škol řádného denního studia.

V soutěži hrají družstva ve třech věkových kategoriích:

Kat 1. žáci z 1. – 5. tříd ZŠ

Kat 2. žáci z 6. – 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků osmiletého gymnázia

Kat 3. studenti a žáci středních škol

 

Soutěž ve všech třech věkových kategoriích probíhá na čtyřech úrovních:

  1. A) školní kolo   B) okresní kolo   C) krajské kolo   D) republikové kolo   

 

Okresní přebor škol v šachu probíhal úplně poprvé v Adamově a to v budově ZŠ na Ronovské.

Zúčastnilo se celkem 15 týmů z 8 škol okresu Blansko.

Celé poslední patro školní budovy se na celý den zaplnilo nadějnými šachisty od 6 do 18 let, které přivítal ředitel školy Mgr. Stanislav Tůma a spoluorganizátorka akce Mgr. Soňa Karásková.

V první kategorii soutěžilo celkem šest škol a šachovou premiéru zde zažili žáci ze školy Salmova z Blanska a z malotřídní školy ve Voděradech.

  1. ZŠ a MŠ Adamov 15,5b.
  2. ZŠ a MŠ Rájec – Jestřebí 11,5b.
  3. ZŠ a MŠ Kunštát
  4. ZŠ Voděrady 9,5 b., 5. ZŠ Jedovnice 9 b., 6. ZŠ a MŠ Salmova Blansko 3,5 b.

V druhé kategorii soutěžilo 9 týmů a mimo soutěž se k nim připojili i středoškoláci z gymnázia Blansko, poněvadž byli jedinými středoškoláky, kteří se přihlásili.

  1. ZŠ a MŠ Sloup A 25b.
  2. ZŠ a MŠ Adamov 24b.
  3. ZŠ a MŠ Sloup B
  4. ZŠ Kunštát 15,5b., 5. ZŠ Salmova Blansko 14b., 6. ZŠ Rájec-Jestřebí 14b., 7. ZŠ Jedovnice 7,5b.,
  5. Gymnázium Blansko 2b. a mimo soutěž středoškoláci gymnázia Blansko 25b.

http://chess-results.com/tnr715384.aspx?lan=5&art=0

Nejlepším hráčem turnaje byl Vojtěch Velím z Adamova, který vyhrál všechny svoje partie.

Vzhledem k tomu, že turnaj probíhal pod záštitou města Adamova a adamovského šachového oddílu Spartaku Adamov, tak všichni hráči odjížděli z drobnými cenami anebo s krásnými medailemi.

Poděkování patří členům ŠO Spartaku Adamov, kteří připravili hrací prostory, šachistce Olze Dvořákové, která se postarala o pomoc při organizaci turnaje mladších žáků a hlavně organizátorovi celé akce p. Petru Bednářovi, který v adamovské škole vede šachový kroužek.

Z každé kategorie první dva týmy postupují do krajského kola v Břeclavi, které se uskuteční 26. ledna 2023. Ať se daří!

Soňa Karásková