Vyhlášení ředitelského volna

Oznamuji, že v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním , středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizace školního roku, ve znění pozdějších předpisů, a také po dohodě se zřizovatelem, vyhlašuji z provozních důvodů dne 18.11.2022 pro žáky ředitelské volno.

Tento den je pátek a navazuje na předchozí den státního svátku 17.11. 2022. Pro školu znamená čtyřdenní volno významnou úsporu energií za topení a elektřinu. Pedagogičtí pracovníci se budou věnovat DVPP.

Provoz školní družiny i jídelny je tedy rovněž přerušen.

Uvědomujeme si, že pro některé rodiče tato situace nemusí být jednoduchá, ale věříme, že toto oznámení přichází s dostatečným předstihem. Děkujeme za pochopení i spolupráci.

Mgr. Blanka Bendová, ředitelka školy