Základní škola Voděrady

Výuka v listopadu 2020

V měsíci listopadu budeme nadále pokračovat, do odvolání, v distanční výuce.

Rozpis on-line setkání  dle jednotlivých ročníků obdrželi zákonní  zástupci na své kontaktní e-maily. V případě nejasností se na nás obraťte co nejdříve. Omluvenky žáků zasíláte i nadále e-mailem na adresu školy voderady2@post.cz.

Děkujeme za spolupráci při vzdělávání žáků naší školy všem rodičům, sourozencům a blízkým, protože jsme si dobře vědomy, že bez Vás by to nešlo. Přejeme Vám pevné zdraví a hodně optimismu v této nelehké době. Za všechny pracovnice školy Blanka Bendová 

Ilustrace k pohádce

„Povídání o pejskovi a kočičce“

Velmi musíme pochválit žáčky, kteří vypracovali doma v rámci distanční výuky u poslechu pohádky pěkné ilustrace.

Oceňujeme jejich práci i snahu, a zaslané ilustrace rádi na našich stránkách zveřejňujeme.

ilustrace k pohádce PS 2 ilustrace k pohádce NN 1R ilustrace k pohádce JS 1R a ilustrace k pohádce JS 1R ilustrace k pohádce JF 1R

Jako svůj soukromý projekt si zvolil Činčilu jeden z prvňáčků.

Uvnitř jsou vypracované otázky, tajenka i osmisměrka, dále nakreslený vývoj činčil, popsaná stavba těla a také zobrazení spolubydlící i nepřátelé (zvířata) činčil v jejich zemi původu.  Velmi krásná práce Dominiku 🙂 

Projekt činčila

projekt činčila vyb.-‎11‎.‎1‎.‎2020-‎23‎.‎14‎.‎55

Ukázky z individuální práce žáků v období distanční výuky

Projekt Místo kde žiji

– obtížnost zadání byla rozlišena dle tříd.

Projekty obsahovaly básničky, povídání o Voděradech, mapky i malované a popsané rostliny, křížovky či osmisměrky a to vše v různém zpracování, dle schopností a možností žáků. 

Vzniklo mnoho pěkného i zajímavého, a velmi nás to potěšilo 🙂

Děkujeme všem dětem za jejich práci a snahu.

Alespoň pohledem na první listy se můžete potěšit s námi.

Misto kde ziji 6 Misto kde ziji 5

Místo kde žiji 2.b. Misto kde ziji 3 Misto kde ziji 4 Misto kde ziji 7 Misto kde ziji 2 Misto kde ziji 1

 

BATŮŽKOVÝ PROJEKT V NAŠÍ ŠKOLE

„Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa“ Jaromíra Kolářová

!! NAŠE ŠKOLA SE ZAPOJILA DO BATŮŽKOVÉHO PROJEKTU – POMÁHEJTE NÁM POMÁHAT 🙂 !!

I v této nelehké době považuji za důležité a dobré, myslet na to, že existuje na světě spousta dětí, které jsou na tom velmi špatně. Neumíme si představit, že by naše děti měly na jídlo jen hrnek kaše na den, nebo že by neměly do čeho si dát sešit, případně, že nemůže jít dítě do školy, protože nemá čím psát.

Pomáhat je lidské. Měli bychom myslet na druhé, nejen na sebe.

Každý z nás určitě doma najde spoustu hezkých věcí, které už nepoužívá, a udělaly by někomu velkou radost. Stačí je jen nachystat, či vyčistit, a poslat dál, aby sloužili potřebným.

Mnoho z těchto dětí, pro které je batůžkový projekt určen, nikdy dárek nedostalo. Učme se být štědrými. Buďme první, kdo jim dá dárek. Podpoříte jejich vzdělávání a uděláte jim velkou radost!

Bližší informace zde:

Batuzkovy_projekt_letak_202009

Batužkový projekt-Informace-pro-rodice_05 10 2020

 

Děkuji za čas, který jste těmto informacím věnovali, i za to, že pomáháte. Blanka Bendová, ředitelka ZŠ Voděrady

 

„Každý dar, i sebemenší, je ve skutečnosti veliký, byl-li dán s láskou.“ Pindaros /starověký řecký básník -517 – -437 př. n. l./
Ti, kteří se chtějí zapojit, mohou tak učinit do 4.12.2020.

Informace k novým omezením ve školství s platností od 14. 10. 2020

Informace k novým omezením ve školství s platností od 14. 10. 2020

Vláda ČR omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

  1. provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole; nově tedy uzavření obou stupňů ZŠ včetně přípravné třídy.                                                                                                                                                                                                                                                         
  2. provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, nově tedy včetně školních družin.

Od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 2020 23:59 hod. se zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky. MŠMT k tomuto vydalo opatření (Č. j.: MSMT-39185/2020-1) a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání.

28.10. 2020 je státní svátek, na něj navazují podzimní prázdniny ve dnech 29.10. a 30.10. 2020, tudíž na odpočinek mají děti celý týden.

Výdej jídel strávníkům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování i dětem/žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strávníci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat dle stanoveného harmonogramu (viz níže). Všichni žáci mají obědy odhlášené. Zákonní zástupci žákům, kteří budou mít o odběr obědů zájem, obědy přihlásí prostřednictvím e-mailu: voderady2@post.cz.

Harmonogram vyzvedávání obědů:

  •    11, 00 – 11,30 hodin

 

Ve Voděradech 14. 10. 2020                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                             Mgr. Blanka Bendová, ředitelka školy

Uzavření školy od 14.10.2020

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se pro žáky do odvolání uzavírá také naše škola.

O změnách Vás budeme včas informovat.

Toto mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

OD 14.10.2020 JE ŠKOLA UZAVŘENA A PŘECHÁZÍ NA DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.

Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol

https://cermat.cz/aktuality/85-aktuality/247-informace-msmt-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-k-uzavreni-skol

INFORMACE PRO RODIČE:

https://www.mpsv.cz/-/jak-na-osetrovne-z-duvodu-uzavreni-skol-od-14-10-2020

Opatření školy

Vážení,

na základě nařízení mimořádných opatření od 5.10.2020 přistupuje naše škola v rámci svého provozu k těmto opatřením:

  • Od 5.10.2020 platí v Základní škole Voděrady zákaz pohybu cizích osob, bez předchozího dojednání schůzky s vedením školy.

 

  • Do budovy školy budou vcházet žáci bez doprovodu rodičů či jiných osob.

 

  • Jen z velmi závažných důvodů vstoupí rodiče či jiné osoby do budovy bez předchozího dojednání schůzky, a to v roušce a použijí dezinfekci u dveří při vstupu.

 

  • Žáci se ihned po přezutí a odložení svršků v šatně odeberou do třídy. Nebudou se zdržovat v prostorách šatny, ani na chodbách školy.

 

  • Bez roušky nebudou žáci do budovy školy vpuštěni.

 

  • Rodiče žádáme o pravidelné vyhodnocení zdravotního stavu svého dítěte před odchodem do školy.

 

  • Se školou, např. při předávání či vyzvednutí žáka, komunikujte prostřednictvím videotelefonu u dveří.

 

Velmi děkuji za pochopení a spolupráci.

Ve Voděradech 5.10.2020                                           

                                                                                     Mgr. Blanka Bendová, ředitelka

http://www.skolavoderady.cz/narizeni-c-3-2020_khs-jihomoravsky-kraj/

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Metodick%C3%BD-postup_OSPDL_MZ_Covid-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch.pdf

Usnesení Vlády ČR https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABTXK4WF6