Základní škola Voděrady

Základní škola Voděrady
Voděrady 76
679 01 Skalice nad Svitavou

IČ: 75023059 e-mail:voderady2post.cz
tel. č: +420 516 472 384

GDPR

pověřenec Ing.Petr Nepustil
e-mail:
poverenecgdprtrio.cz
tel. č: +420 548 220 151

Aktuality

Fotogalerie

Ostatní

Odběr příspěvků

Fotogalerie

Školní docházka od 4.ledna 2021

 

Vláda na svém jednání 23. prosince 2020 rozhodla o zpřísnění opatření souvisejících s přechodem na stupeň 5 systému hodnocení PES, s čímž souvisí také fungování škol a školských zařízení, které rovněž přechází do stupně 5.

I přesto však naši žáci 4.ledna 2021 všichni, bez rozdílu ročníku, nastoupí do školy, kde bude probíhat prezenční výuka za zvýšených hygienických opatření, která byla zavedena již v listopadu. 

Provoz školní družiny a školní jídelny je nezměněn.

Děti, těšíme se na vás 🙂 pracovníci ZŠ Voděrady 

 

Více o opatření PES pro oblast školství se můžete dovědět zde:  tabulka-15.pdf (edu.cz)

Získali jsme certifikát

Naše škola se i v letošním školním roce účastnila soutěže v rámci akce Domestos pro školy.

Odměnou za splněné úkoly pro žáky i pedagogy je získaný certifikát, který nám přišel i s tímto komentářem:

 

Lov na vaší škole byl veleúspěšný! Gratulujeme a posíláme zasloužený certifikát

Tohle byla bez legrace čistá práce. Pan generál Lovců bakterií by vám rád poděkoval před nastoupenou jednotkou, jak jste krásně dotáhli do konce všechny jeho úkoly. Věříme, že vaši žáci jsou teď vybavení do nadcházejících chladných měsíců nejlépe, jak to jde. Ještě jednou děkujeme za společný lov a přejeme hodně čistých rukou i zdravých dětí. 
certifikat bezpecna skola

Změna organizace vánočních prázdnin 2020

Vláda na svém pondělním zasedání rozhodla o následujících změnách týkajících se základního školství:

Žáci budou do konce tohoto týdne docházet do škol za stávajících režimových opatření.

Pro základní školy platí, že žáci půjdou do školy v tomto kalendářním roce naposledy v pátek 18.12.2020. 

Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 budou pro tyto typy škol vyhlášeny jako dny boje proti covidu.

Rodiče budou po oba dny moci čerpat ošetřovné.

:-)

V listopadu už se zase všichni učíme ve škole 🙂

K radosti nás všech, ačkoliv za přísných

hygienických podmínek,

se již učíme v naší škole prezenčně.

Provoz školní družiny je bez omezení času poskytování.

Opakujeme učivo, probíráme nové,

kreslíme si a povídáme,

vyrábíme i plníme různé úkoly.

A protože máme velmi šikovné prvňáčky,

stali se již majiteli Slabikářů housenky Agátky.

Prvňáčci & slabikáře

 

 

tvoření s domestosem

Výuka v listopadu 2020

V měsíci listopadu budeme nadále pokračovat, do odvolání, v distanční výuce.

Rozpis on-line setkání  dle jednotlivých ročníků obdrželi zákonní  zástupci na své kontaktní e-maily. V případě nejasností se na nás obraťte co nejdříve. Omluvenky žáků zasíláte i nadále e-mailem na adresu školy voderady2@post.cz.

Děkujeme za spolupráci při vzdělávání žáků naší školy všem rodičům, sourozencům a blízkým, protože jsme si dobře vědomy, že bez Vás by to nešlo. Přejeme Vám pevné zdraví a hodně optimismu v této nelehké době. Za všechny pracovnice školy Blanka Bendová 

Ilustrace k pohádce

„Povídání o pejskovi a kočičce“

Velmi musíme pochválit žáčky, kteří vypracovali doma v rámci distanční výuky u poslechu pohádky pěkné ilustrace.

Oceňujeme jejich práci i snahu, a zaslané ilustrace rádi na našich stránkách zveřejňujeme.

ilustrace k pohádce PS 2 ilustrace k pohádce NN 1R ilustrace k pohádce JS 1R a ilustrace k pohádce JS 1R ilustrace k pohádce JF 1R

Jako svůj soukromý projekt si zvolil Činčilu jeden z prvňáčků.

Uvnitř jsou vypracované otázky, tajenka i osmisměrka, dále nakreslený vývoj činčil, popsaná stavba těla a také zobrazení spolubydlící i nepřátelé (zvířata) činčil v jejich zemi původu.  Velmi krásná práce Dominiku 🙂 

Projekt činčila

projekt činčila vyb.-‎11‎.‎1‎.‎2020-‎23‎.‎14‎.‎55

Ukázky z individuální práce žáků v období distanční výuky

Projekt Místo kde žiji

– obtížnost zadání byla rozlišena dle tříd.

Projekty obsahovaly básničky, povídání o Voděradech, mapky i malované a popsané rostliny, křížovky či osmisměrky a to vše v různém zpracování, dle schopností a možností žáků. 

Vzniklo mnoho pěkného i zajímavého, a velmi nás to potěšilo 🙂

Děkujeme všem dětem za jejich práci a snahu.

Alespoň pohledem na první listy se můžete potěšit s námi.

Misto kde ziji 6 Misto kde ziji 5

Místo kde žiji 2.b. Misto kde ziji 3 Misto kde ziji 4 Misto kde ziji 7 Misto kde ziji 2 Misto kde ziji 1

 

BATŮŽKOVÝ PROJEKT V NAŠÍ ŠKOLE

„Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa“ Jaromíra Kolářová

!! NAŠE ŠKOLA SE ZAPOJILA DO BATŮŽKOVÉHO PROJEKTU – POMÁHEJTE NÁM POMÁHAT 🙂 !!

I v této nelehké době považuji za důležité a dobré, myslet na to, že existuje na světě spousta dětí, které jsou na tom velmi špatně. Neumíme si představit, že by naše děti měly na jídlo jen hrnek kaše na den, nebo že by neměly do čeho si dát sešit, případně, že nemůže jít dítě do školy, protože nemá čím psát.

Pomáhat je lidské. Měli bychom myslet na druhé, nejen na sebe.

Každý z nás určitě doma najde spoustu hezkých věcí, které už nepoužívá, a udělaly by někomu velkou radost. Stačí je jen nachystat, či vyčistit, a poslat dál, aby sloužili potřebným.

Mnoho z těchto dětí, pro které je batůžkový projekt určen, nikdy dárek nedostalo. Učme se být štědrými. Buďme první, kdo jim dá dárek. Podpoříte jejich vzdělávání a uděláte jim velkou radost!

Bližší informace zde:

Batuzkovy_projekt_letak_202009

Batužkový projekt-Informace-pro-rodice_05 10 2020

 

Děkuji za čas, který jste těmto informacím věnovali, i za to, že pomáháte. Blanka Bendová, ředitelka ZŠ Voděrady

 

„Každý dar, i sebemenší, je ve skutečnosti veliký, byl-li dán s láskou.“ Pindaros /starověký řecký básník -517 – -437 př. n. l./
Ti, kteří se chtějí zapojit, mohou tak učinit do 4.12.2020.

Informace k novým omezením ve školství s platností od 14. 10. 2020

Informace k novým omezením ve školství s platností od 14. 10. 2020

Vláda ČR omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

  1. provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole; nově tedy uzavření obou stupňů ZŠ včetně přípravné třídy.                                                                                                                                                                                                                                                         
  2. provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, nově tedy včetně školních družin.

Od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 2020 23:59 hod. se zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky. MŠMT k tomuto vydalo opatření (Č. j.: MSMT-39185/2020-1) a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání.

28.10. 2020 je státní svátek, na něj navazují podzimní prázdniny ve dnech 29.10. a 30.10. 2020, tudíž na odpočinek mají děti celý týden.

Výdej jídel strávníkům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování i dětem/žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strávníci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat dle stanoveného harmonogramu (viz níže). Všichni žáci mají obědy odhlášené. Zákonní zástupci žákům, kteří budou mít o odběr obědů zájem, obědy přihlásí prostřednictvím e-mailu: voderady2@post.cz.

Harmonogram vyzvedávání obědů:

  •    11, 00 – 11,30 hodin

 

Ve Voděradech 14. 10. 2020                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                             Mgr. Blanka Bendová, ředitelka školy