Základní škola Voděrady

Drakiáda se letos opravdu moc povedla !

Děkujeme velmi moc za Vaši účast i nádherné draky.

Bylo to opravdu povedené slunečné odpoledne a podvečer.

Věříme, že tolik usměvavých tváří a rozzářených oček budeme moci vidět častěji.

 
DSC04031Prima, že se můžeme potkávat 🙂

 

 

 

 

 

 

DSC04004 DSC04000 DSC04019 DSC04012 DSC04011 DSC04008 DSC04006 DSC03978 DSC03983 DSC03958 DSC03959 DSC03995 DSC03999 DSC03976 DSC03977

DRAKIÁDA 2021

Tradiční Drakiáda letos proběhne 24. září v 16:00 hodin na „Nových Poustkách“.

Těšíme se společně s DS Voděrady na Vás 🙂

Bližší informace = Drakiáda 21

Určitě poletíme!  🙂

T- MOBIL OLYMPIJSKÝ BĚH 2021

I V LETOŠNÍM ROCE SE NAŠE ŠKOLA PŘIDALA K OSTATNÍM BĚŽCŮM V REPUBLICE.

T-MOBIL OLYMPIJSKÝ BĚH JSME ODSTARTOVALI V 10:00 HODIN NA HŘIŠTI VE VODĚRADECH 8.9. 2021.

Různí běžci, různá místa, olympijská myšlenka. To je heslo, s kterým je propojen T-Mobile Olympijský běh už několik let. Je jedno, jestli jsi závodník, nebo běháš jen občas, jestli jsi malý, nebo velký, jestli běháš radši ve městě, v přírodě, na louce nebo na dráze. Na T-Mobile Olympijském běhu jde především o to se hýbat a hlavně pro radost.

Na T-Mobile Olympijském běhu oslavujeme radost z pohybu a sport jako takový. Akcí si totiž připomínáme mezinárodní Olympijský den, tedy založení Mezinárodního olympijského výboru. T-Mobile Olympijský běh je vůbec největší běžeckou událostí u nás. V jeden den, přesně v jeden čas vybíhají tisíce běžců po celé České republice– ať už jako součást hlavních závodů, ve školních bězích nebo v rámci individuální výzvy.

 

T mob.ol. beh web 1 21T mob.ol beh 2 21T mod ol.beh 21t mob.ol. beh 3 web 21T mob.ol. beh 21 web 5T mob.ol. beh. 6 web 21T mob. ol. beh 9 21T mob.ol. beh 4 web 21

Zahájení školního roku 2021/2022

První školní den jsme si společně s prvňáčky užili 🙂

Slavnostní chvíle byla odzvoněna a naše nové žačky uvítali jak žáci a pedagogové školy, tak i jejich rodiče a pan starosta s  místostarostou obce.

Pevně věříme, že letošní školní rok bude úspěšný i přívětivý a naši žáci zažijí společně spoustu hezkých chvil.

A teď už s chutí do něj! 🙂

1sk den AN NŠ 21 (2)1sk den DV 21 3 (2)slavn.zahajeni sk roku 21 22 (2)slavn.zahajeni 3 sk roku 21 22 (2)slavn.zahajeni 2 sk roku 21 22 (2)1 sk den AN 21 11 sk den DV 21 11 sk den NŠ 21 11sk den AN 211sk den DV 211sk den NŠ 21

Od 12. dubna 2021 bude mít naše škola prezenční výuku bez rotace.

Dle materiálů MZ ČR a MŠMT ČR návrh první fáze návratu dětí, žáků a studentů do škol zohledňuje primárně vzdělávací a výchovné hledisko. Je tedy navržen tak, aby umožnil návrat co největšího množství dětí, žáků a studentů, u nichž je s ohledem na průběh školního roku další setrvání na distanční výuce nejvíce problematické. Zároveň je potřeba návrat k prezenční výuce samozřejmě vyvážit organizačními a režimovými opatřeními. Jejich cílem je minimalizovat rizika šíření onemocnění COVID-19 ve školách a vytvořit podmínky pro trvalý návrat k prezenčnímu vzdělávání až do konce tohoto školního roku.

TESTOVÁNÍM JE PODMÍNĚNA PŘÍTOMNOST NA PREZENČNÍ VÝUCE.

 

Kdo se musí testovat: 

Testovat se budou všichni žáci a zaměstnanci školy, kterým bude umožněn návrat k prezenční výuce.

Kdo se testovat nemusí: 

  • Testování se netýká žáka či osoby navštěvující školu za účelem individuální konzultace.
  • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. – potvrzení od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp. Tato potvrzení je škola povinna evidovat.
  • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Testování bude probíhat 2x týdně.

Vždy v pondělí a ve čtvrtek, nebo ten den, kdy se poprvé v týdnu žák zúčastní prezenční výuky.

testovani-letak-pro-zaky-6-4-21

testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f

priloha_892629252_2_Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

 

Další bližší informace k této problematice, naleznete na stránkách:

Informace k provozu škol od 12. dubna 2021, MŠMT ČR (msmt.cz),                                                

informace a FAQ | KORONAVIRUS.EDU.CZ

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

jak na to ve škole | testování.edu.cz

pro rodiče | testování.edu.cz