Vyhlášení mimořádného volna ZŠ Voděrady

Vážení rodiče,

v souladu s § 24 odst. 2. zákona 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku v platném znění,

vyhlašuji z provozních důvodů ve dnech 31.1. až 3.2. 2022 mimořádné ředitelské volno.

Děkuji všem za pochopení a věřím, že se všichni setkáme ve zdraví opět po pololetních prázdninách, které jsou 4.2.2022.

Mgr. Blanka Bendová, ředitelka školy