Rozšíření provozu školní družiny od září 2020

Nově je v naší škole rozšířen provoz školní družiny   od 6:45 hodin  do 7:45 hodin ráno

a od 11:45 hodin do 16:00 hodin odpoledne.