Základní škola Voděrady
Voděrady 76
679 01 Skalice nad Svitavou

IČ: 75023059 e-mail:voderady2post.cz
tel. č: +420 516 472 384
GDPR
pověřenec Ing.Petr Nepustil
e-mail:
poverenecgdprtrio.cz
tel. č: +420 548 220 151
Aktuality
Fotogalerie
Ostatní
Odběr příspěvků
Fotogalerie

Informace k novým omezením ve školství s platností od 14. 10. 2020

Informace k novým omezením ve školství s platností od 14. 10. 2020

Vláda ČR omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

  1. provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole; nově tedy uzavření obou stupňů ZŠ včetně přípravné třídy.                                                                                                                                                                                                                                                         
  2. provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, nově tedy včetně školních družin.

Od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 2020 23:59 hod. se zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky. MŠMT k tomuto vydalo opatření (Č. j.: MSMT-39185/2020-1) a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání.

28.10. 2020 je státní svátek, na něj navazují podzimní prázdniny ve dnech 29.10. a 30.10. 2020, tudíž na odpočinek mají děti celý týden.

Výdej jídel strávníkům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování i dětem/žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strávníci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat dle stanoveného harmonogramu (viz níže). Všichni žáci mají obědy odhlášené. Zákonní zástupci žákům, kteří budou mít o odběr obědů zájem, obědy přihlásí prostřednictvím e-mailu: voderady2@post.cz.

Harmonogram vyzvedávání obědů:

  •    11, 00 – 11,30 hodin

 

Ve Voděradech 14. 10. 2020                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                             Mgr. Blanka Bendová, ředitelka školy