Od 12. dubna 2021 bude mít naše škola prezenční výuku bez rotace.

Dle materiálů MZ ČR a MŠMT ČR návrh první fáze návratu dětí, žáků a studentů do škol zohledňuje primárně vzdělávací a výchovné hledisko. Je tedy navržen tak, aby umožnil návrat co největšího množství dětí, žáků a studentů, u nichž je s ohledem na průběh školního roku další setrvání na distanční výuce nejvíce problematické. Zároveň je potřeba návrat k prezenční výuce samozřejmě vyvážit organizačními a režimovými opatřeními. Jejich cílem je minimalizovat rizika šíření onemocnění COVID-19 ve školách a vytvořit podmínky pro trvalý návrat k prezenčnímu vzdělávání až do konce tohoto školního roku.

TESTOVÁNÍM JE PODMÍNĚNA PŘÍTOMNOST NA PREZENČNÍ VÝUCE.

 

Kdo se musí testovat: 

Testovat se budou všichni žáci a zaměstnanci školy, kterým bude umožněn návrat k prezenční výuce.

Kdo se testovat nemusí: 

  • Testování se netýká žáka či osoby navštěvující školu za účelem individuální konzultace.
  • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. – potvrzení od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp. Tato potvrzení je škola povinna evidovat.
  • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Testování bude probíhat 2x týdně.

Vždy v pondělí a ve čtvrtek, nebo ten den, kdy se poprvé v týdnu žák zúčastní prezenční výuky.

testovani-letak-pro-zaky-6-4-21

testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f

priloha_892629252_2_Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

 

Další bližší informace k této problematice, naleznete na stránkách:

Informace k provozu škol od 12. dubna 2021, MŠMT ČR (msmt.cz),                                                

informace a FAQ | KORONAVIRUS.EDU.CZ

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

jak na to ve škole | testování.edu.cz

pro rodiče | testování.edu.cz